01-01-2020, Rotterdam | Tijdens je bezoek aan frosje.online website kan Frouke van Loo (vanaf nu genoemd) Frosje persoonsgegevens over je verzamelen, zowel direct (via een verzoek om gegevens aan u) als indirect. Frosje zal deze persoonsgegevens uitsluitend aanwenden voor de in dit privacybeleid omschreven doelen en alles in het werk stellen om de verzamelde persoonsgegevens te beschermen. Dit beleid bevat informatie over de doelen die Frosje bij de verwerking van gegevens in verband met deze website nastreeft, over het gebruik van cookies en over de wijze waarop je jouw rechten ten aanzien van je persoonsgegevens kunt uitoefenen.

Door gebruik te maken van deze Website ga je akkoord met het verwerken van je gegevens zoals omschreven in dit privacybeleid.


Privacybeleid

1. Verwerken van gegevens


Indien u gebruik maakt van de website van frosje.online, is het mogelijk dat je persoonsgegevens op eigen initiatief verstrekt c.q. bepaalde gegevens van jezelf dient te verstrekken om toegang te krijgen. Frosje verwerkt deze gegevens:


  • teneinde deze website aan haar gebruikers beschikbaar te kunnen stellen en ten behoeve van de registratie voor bepaalde onderdelen van deze website;
  • om jou nadere informatie betreft de producten en diensten van Frosje toe te kunnen sturen hetzij per post of per e-mail en de dienstverlening van Frosje, al dan niet via deze website, te optimaliseren;
  • om je naslagmateriaal, marketingmateriaal of andere publicaties van Frosje toe te kunnen zenden, hetzij per post of per e-mail;

Frosje verzamelt als regel alleen informatie die minimaal nodig is om aan een verzoek van jou te kunnen voldoen. In gevallen waarin jij om verplichte informatie wordt gevraagd, wordt dit op de desbetreffende webpagina duidelijk vermeld en uitgelegd waarom.

2. CookiesOok Frosje gebruit kleine tekstbestanden, “cookies” genaamd, die op jouw harde schijf worden geïnstalleerd opdat u onze website op een goede manier kunt benaderen. De meeste websites die u bezoekt maken gebruik van cookies. Indien u niet wilt dat cookies op je harde schijf worden geplaatst, bieden de meeste browsers de mogelijkheid om het gebruik van cookies uit te sluiten. Als je van deze mogelijkheid gebruik maakt, kun je het registratieproces van deze website niet gebruiken en zijn bepaalde functionaliteiten van deze website mogelijk niet door je te gebruiken. Als je onze website toestaat een cookie op jouw harde schijf te laten plaatsen, kan je deze verwijderen na beëindiging van je bezoek aan onze website.

Om deze website effectief te kunnen beheren, heeft Frosje de mogelijkheid om gegevens die op de operationele systemen aanwezig zijn, anoniem in een log bestand vast te leggen zodat onderscheid gemaakt kan worden op grond van bezoekerscategorieën, bijvoorbeeld op basis van domeintype en het gebruikte navigatieprogramma. Deze statistische gegevens worden in hun geheel aan webmasters doorgegeven. Op die manier wordt gewaarborgd, dat jouw bezoek aan deze website zo efficiënt mogelijk verloopt en de effectiviteit van de website optimaal blijft.

Gebruik van cookies:
Door gebruik te maken van deze website stemt je in met het plaatsen van cookies op de harde schijf van je computer met de genoemde doelen en tijdsduur.


3. E-mail

Via de website kunnen ook e-mail berichten verzonden worden. In de berichten die op deze manier verzonden worden, staan jouw gebruikersnaam en e-mail adres vermeld, evenals eventuele aanvullende informatie die je in het bericht opneemt. Indien je via een e-mail een verzoek of opmerkingen tot ons richt, kan het zijn dat Frosje voormelde gegevens verwerkt om bijvoorbeeld contact met u op te nemen voor/ter beantwoording van je e-mail.4. Direct marketing


Behalve voor bijvoorbeeld e-maillijsten, waarvoor je kunt opgeven, kan Frosje de persoonsgegevens die zij via haar website ontvangt ook ter ondersteuning van haar direct marketing activiteiten inzetten. Als jij geen prijs stelt op informatie over de (nieuwe) dienstverlening door Frosje, die ongevraagd kan worden toegezonden, kun je dit bij het opgeven van je persoonsgegevens of in een reactie op een e-mail die je van Frosje ontvangt, kenbaar maken.
5. DerdenJouw persoonsgegevens zullen door Frosje altijd vertrouwelijk worden behandeld en niet voor andere doeleinden worden gebruikt of aan derden worden verstrekt tenzij:

  • Frosje hiertoe wettelijk verplicht is;
  • jij daar expliciet om vraagt;
  • dit nodig is om informatie toe te kunnen sturen.

De website van Frosj wordt niet gebruikt om persoonsgegevens te verzamelen of samen te stellen met het doel om die extern te verspreiden, te gebruiken voor verkoopactiviteiten en/of om mailings te verzorgen ten behoeve van derden.

Dit privacybeleid is niet van toepassing op internetsites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden.

6. Externe links
Frosje heeft links naar websites van derden opgenomen. Als je via zo’n link naar een andere website gaat, dient je er rekening mee te houden dat het privacybeleid van Frosje daar niet meer geldig is. Het kan gebeuren dat deze derden of anderen op deze websites informatie over u verzamelen. Frosje is niet verantwoordelijke voor de inhoud van deze websites noch voor de handelingen van deze derden en anderen. Wij raden je aan om het privacybeleid van deze websites door te lezen voordat je (persoons)gegevens verstrekt.

De site van Frosje kan functionaliteit bevatten om bezoekers in staat te stellen informatie te delen via social media, zoals onder andere Facebook en Instagram. Deze social media toepassingen kunnen informatie verzamelen en gebruiken over je gebruik van de Frosje website. Persoonsgegevens die u deelt via social media toepassingen kunnen worden gebruikt door andere gebruikers van die social media toepassing en een dergelijke interactie wordt beheerst door privacy policies van die kanalen. Frosje heeft geen invloed op, en geen verantwoordelijkheid voor, die social media toepassingen. Daarnaast kan frosje.online gebruik maken van blogs of andere toepassingen en diensten. Het doel van dergelijke toepassingen en diensten is het faciliteren van contact en kennisdeling. Persoonsgegevens die jij beschikbaar stelt via deze toepassingen en diensten kunnen worden gedeeld met andere gebruikers van deze toepassingen en diensten, tenzij anders vermeld, over wie wij weinig of geen invloed hebben. 

7. Bewaren van gegevens

Frosje bewaart je persoonsgegevens nooit langer dan noodzakelijk is voor de verwerkelijking van de hiervoor omschreven doeleinden voor het verwerken van je persoonsgegevens, tenzij deze gegevens noodzakelijk zijn ter voldoening van een wettelijke bewaarplicht, danwel (indien dit langer is) totdat de bewaartermijn op grond van toepasselijke gedrags- en beroepsregels is verstreken.

8. Rechten


Je hebt het recht om inzage te krijgen in de persoonsgegevens die Frosje van jou verwerkt. Voor het wijzigen, overdragen of aanvullen van jouw persoonsgegevens dient de eventuele aanmeldingsprocedure of registratieprocedure opnieuw te worden doorlopen. Frosje streeft er naar haar website naar redelijkheid zo toegankelijk mogelijk maken om u in staat te stellen eventuele onjuistheden te herkennen en te corrigeren. Op jouw verzoek zal Frosje, indien mogelijk, je persoonsgegevens van de huidige operationele systemen verwijderen.

Frosje aanvaardt de verantwoordelijkheid om persoonsgegevens die door haar worden bewaard nadat die door jou zijn verstrekt en op juistheid zijn gecontroleerd, zorgvuldig vast te leggen. Frosje aanvaardt vervolgens echter geen verantwoordelijkheid voor het actualiteitsgehalte van eenmaal verstrekte persoonsgegevens. Indien mogelijk zal Frosje, nadat zij er op attent is gemaakt dat bepaalde op de website verzamelde persoonsgegevens niet langer juist zijn, deze gegevens aanpassen aan de hand van nieuwe gegevens die zij van jou, de geautoriseerde bezoeker ontvangt.

9. WijzigingenFrosje behoudt zich het recht voor om dit privacybeleid te allen tijde te wijzigen of aan te passen. De datum van de laatste wijziging is aan het begin van dit privacybeleid vermeld. Om je op de hoogte te houden worden wijzigingen in dit privacybeleid internet minstens 3 weken weken lang op een opvallende plaats op deze website aangegeven.


Hoe start jij je dag? Geef jezelf de ruimte en meet jezelf een fijne dagstart aan. Je power laadt zich op op dit soort momenten dus gun jezelf die ruimte. Ik help je op weg!

daily power routine kick start

Je bent misschien al hartstikke lekker bezig, maar laten we even inchecken of jij je power genoeg fuel geeft. Download de doelenplanner uit de Frosje Power Bijbel!

POWER HABIT TRACKER

Download hier je gratis
POWER HEAVEN tools!